วัดตะโหมดผุดไอเดียใช้ต้นไม้วางในงานศพแทนพวงหรีดลดขยะ

0
41

วัดตะโหมด พัทลุง ผุดไอเดียขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ต้นไม้แทนพวงหรีดในพิธีศพ เสร็จงานได้นำต้นไม้ไปปลูกและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าพวงหรีดที่เป็นขยะและเป็นภาระในการจัดเก็บ

ที่วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ในแต่ละวันจะมีการจัดงานฌาปณกิจศพของผู้เสียชีวิต โดยภายในงานจะแปลกไปจากที่อื่น เนื่องจากงานศพที่นี่ญาติๆ ลูกหลานเจ้าของงาน ใช้ต้นไม้ แทนพวงหรีดดอกไม้ และพวงหรีดที่ทำจากโฟม เนื่องจากทางวัดได้มีมติขอความร่วมมือญาติในการงดจัดแต่งพิธีศพจากพวงหรีดที่มีราคาแพง เปลี่ยนมาเป็นต้นไม้ผล ไม้ดอกและไม้ยืนต้น ซึ่งเมื่อเสร็จงานจะได้นำต้นไม้เหล่านี้มาปลูกและใช้ประโยชน์ได้ ดีกว่าพวงหรีดที่เป็นขยะและเป็นภาระให้กับสังคมในการจัดเก็บและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ดีอีกด้วย

พระครูสุนทร กิจจานุโยค เจ้าอาวาสวัดตะโหมด และเจ้าคณะอำเภอตะโหมด กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของชุมชน เพื่อเป็นการลดขยะทางวัดจึงมีแนวทางเพื่อที่จะลดและให้หมดไป โดยการเริ่มจากงานศพที่มีการจัดขึ้นภายในวัด ขอความร่วมมือกับเจ้าภาพในการจัดพวงหรีดเป็นต้นไม้ผล ไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ

ทั้งนี้หลังจากเสร็จจากงานศพแล้ว ต้นไม้ที่จัดเป็นพวงหรีด ก็สามารถนำไปปลูกภายในวัด และมอบให้ชาวบ้านในไปปลูกในที่สาธารณะของชุมชนได้ พร้อมทั้งพวงหรีดต้นไม้ก็มีราคาถูก จากหวงหรีดดอกไม้ ราควงละ 500-1000 บาท หากนำต้นทุเรียนหรือเงาะมาเป็นพวงหรีดแทนใช้ต้นทุนเพียง150 บาทเท่านั้น และสิ่งที่ได้นั่นคือ การนำต้นไม้ที่ได้เหล่านี้ไปปลูกและสามารถใช้ประโยชน์ได้ พร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้จัดการ online