มุมแห่งความสุข มุมแห่งวิถีของชาวบ้านขาม จ.พัทลุง ใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำ

0
126

ตามส่องมุมแห่งความสุข มุมแห่งวิถีของชาวบ้านขาม ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ที่ใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำ ต่างช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาสายน้ำให้ใสสะอาดอยู่เสมอ

ตามส่องมุมชีวิต มุมวิถีชาวบ้าน ที่บ้านขาม ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านที่นี่ต่างหวงแหนสายน้ำ จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาสายน้ำให้ใสสะอาดอยู่เสมอ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยรณรงค์การไม่ใช้สารเคมี หรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน
ส่งผลให้สายน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี จนเป็นที่ได้รับความสนใจจากชุมชนรอบข้าง และจังหวัดข้างเคียง ในการมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสายน้ำ ที่บ้านขาม สายน้ำมีชีวิต ทำให้ที่นี่คึกคักตามวิถีของชุมชน

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูงานที่สายน้ำ มักชอบเล่นน้ำในลำคลองกันแบบวิถีของชาวบ้านขาม คือการนุ่งผ้าถุงเล่นน้ำ อาบน้ำ ลอยคอ แช่น้ำ ตีโป่งกันอย่างสนุกสนาน และสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข เสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวด้วยกัน

ซึ่งวิถีการอาบน้ำนุ่งผ้าถุงในปัจจุบันนั้นหาดูได้ยาก แต่ในวิถีชีวิตตามชนบทของ จ.พัทลุง ยังเป็นวิถีที่เรียบง่าย และใช้ผ้าถุงอาบน้ำกันอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้จัดการ online