ทอดกฐินสามัคคี วัดลำใน

0
48

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพ-พัทลุง ณ วัดปุณณาวาส (วัดลำใน) ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560