งานพระราชทานเพลิงสลายสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

0
51

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพระราชทานเพลิงสลายสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” (พระพรหมมังคลาจารย์) ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี