ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอด

0
27

มูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

ด้วยมูลนิธิคนตาบอดได้ผลิตหนังสือระบบ DAISY (Digtal Accessible Information System) ซึ่งเป็นหนังสือสื่อผสมผสานนำเสนอข้อมูลผ่านเสียงมนุษย์ควบคู่กับตัวหนังสือ และภาพนิ่ง ช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงส่วนต่างๆ และเนื้อหาของหนังสือโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนตาบอดได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับคนปกติ โดยหนังสือดังกล่าวจะจัดตั้งไว้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ

เนื่องจากกระบวนผลิตที่ละเอียดสูง หลายขั้นตอนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชียวชาญ จึงทำให้ทำให้การผลิตหนังสือแต่ละเล่มต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง โดยในแต่ละปีห้องสมุดฯ จะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มูลนิธิฯ จะต้องจัดหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีในแต่ละปี

จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิคนตาบอดไทย” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 007-0-04410-4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฎหมายกำหนด)

เงินทุกบาทของท่านที่ได้ร่วมบริจาคจะเป็นแสงสว่างและความหวังให้แก่ผู้ที่มีดวงตามืดบอดมีขวัญและกำใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป
โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทย โทรศัพท์หมายเลข 0-2248-0555 และ 0-2246-3835 ต่อ 200 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. E-mail : thaiblind.54@gmail.com


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง