ทุ่มงบ 60 ล้าน ทำทะเลน้อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

0
45

จังหวัดพัทลุงใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศ

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก(แรมซ่าไซด์) แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด 184 ชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากนั้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเขตห้ามล่าฯนั้นยังไม่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางจังหวัดฯ จึงได้ใช้งบประมาณ จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ในการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยขึ้น

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย การจัดสร้างสะพานคนเดิมขนานกับฝั่งทะเลน้อย การก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณริมทะเลน้อย การก่อสร้างทางเท้า ลานจอดรถ ทางวิ่งรถรถจักรยานยนต์ การปรับปรุงผิวจราจร และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง