ขอเชิญชวนชมภาพยนตร์เรื่องของขวัญ ฟรี!

0
33

ขอเชิญชวนชมภาพยนตร์เรื่องของขวัญ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสหมงคลฟิล์มร่วมกับโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนต์ทั่วประเทศ หน่วยงานหรือองค์กรใดมีความประสงค์จะเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โรงภาพยนตร์ โคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์พัทลุง #โทร 074-617777 หรือรับบัตรชมในรอบปกติได้ทุกวัน