พัทลุงเตือนชาวบ้านห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และห้ามนำเครื่องมือผิดกฎหมายลงจับปลา

0
45

พัทลุงเตือนชาวบ้านห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และห้ามนำเครื่องมือผิดกฎหมายลงจับปลาในทะเลสาบสงขลา หากพบกจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยว่า ตามที่ทางจังหวัดฯ ได้ประกาศห้ามมิให้มีการจับปลาในฤดูวางไข่ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 6 จุด ประกอบด้วยพื้นที่ศาลาลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง พื้นที่ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน พื้นที่อ่าวจงเก อำเภอเขาชัยสน บริเวณอ่าวบางเตง อ่าวท่ายาง และบริเวณหน้าบ้านเกาะหมาก อำเภอปากพะยูนนั้น ปรากฏว่ายังมีชาวบ้านนำเครื่องมือผิดกฎหมายเข้าจับปลาในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านยังได้ลักลอบนำเครื่องมือที่ผิดกฎหมายลงจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเช่นกัน 


ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานรับที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันปราบปราม การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่ ทั้ง 6 จุด รวมทั้งการลักลอบนำเครื่องมือผิดกฎหมายลงจับพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ(ลอบพับหรืออ้ายโง่) สำหรับชาวประมงที่นำอวนลงจับปลาบึก ปลาสวาย ซึ่งเป็นเหตุทำให้ฝูงโลมาติดอวนเสียชีวิตนั้น หากพบการกระทำความผิดก็ให้ เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ปล. ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต