ขอเชิญร่วมทำบุญอัฐิธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

0
37

ชมรมศรัทธาหลวงพ่อปัญญาจังหวัดพัทลุง ขอเชิญคณะกรรมการพระมหาธาตุเจดีย์ จังหวัดพัทลุง ทุกท่านและพี่น้องพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญอัฐิธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “พระพรหมมังคลาจารย์” (ปัญญานันทมหาเถระ) “แม่ทัพธรรม แม่ธรรมโลก” วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดอินทราวาส (ท่ามิหรำ) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง