พัทลุงเร่งขับเคลื่อนลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

0
32

จังหวัดพัทลุงเร่งขับเคลื่อนลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วานนี้(24 พ.ย. 2560) ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง เนื่องจากในขณะนี้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น มีจำนวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพลภาพ ในชั้นที่น่าเป็นห่วงยิ่ง ทางจังหวัดฯ จึงได้เร่งการประชาสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาดังกล่าวทางสื่อต่างๆ อาทิ หอกระจายข่าว สถานีวิทยุต่างๆ สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นและส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้ใช้มาตรการจับ ปรับ กับผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติขนส่งอย่างจริงจังเช่นกัน

ทั้งนี้ จากการใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมานั้น พบว่าผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีการทำประกันภัยเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง และสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง