ฝนกระหน่ำทำฝายท่าแนะคันดินพัง มวลน้ำทะลักเข้าควนขนุนท่วมหลายพื้นที่

0
36

ปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้น้ำล้นสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำท่าแนะ กัดเซาะคันดินพังท่วมพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอควนขนุน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้จัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนไหลบ่ามายังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ที่จังหวัดพัทลุง ตลอดทั้งคืนวันที่ 24 และตลอดของวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560 เกิดฝนตกหนักครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะเทือกเขาบรรทัดและบริเวณป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ทำให้น้ำฝนที่ตกสะสมจำนวนมากในพื้นที่ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำท่าแนะ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต และมีมวลน้ำจำนวนมากไหลล้นสปริงเวย์ อ่างเก็บน้ำท่าแนะ ประมาณเกือบ 30 ซม. และทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เปิดประตูน้ำสูง 40 ซม.

ขณะเดียวกันน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองท่าแนะกระแสน้ำได้กัดเซาะคันดิน เป็นทางยาวมีมวลน้ำไหลผ่านกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลงสู่คลองท่าแนะ และมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่ที่ราบเอ่อท่วมพื้นที่ ตำบลชะมวง ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณตลาดควนขนุนขณะนี้น้ำได้เอ่อท่วมร้านค้าต่างนำกระสอบทรายกั้นน้ำไหลเข้าร้านค้า ส่วนบนถนนสายโพธิ์ทอง – อำเภอควนขนุน นั้นมีน้ำท่วมผิวจราจรยาวเกือบ1 กิโลเมตร ระดับลึกสุดบริเวณหน้าตลาดควนขนุน 40 ซม. ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยการช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมได้จัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแจ้งเตือนประชาชน เนื่องจากยังมีมวลน้ำจำนวนมากกำลังไหลบ่ามายังพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าค่ำคืนนี้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันที่

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังได้เฝ้าระวังบริเวณถนนสายเอเชีย ช่วงบริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง อำเภอควนขนุน และเส้นทางเข้าอำเภอศรีบรรพต เนื่องจากเกรงว่ามวลน้ำจะไหลผ่านถนนเอเชีย ช่วงดังกล่าวในค่ำคืนที่ผ่านมา


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง