‘พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ’ โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขาชัยสน

0
26

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ ( 8 ธ.ค. 60 ) พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้พันเอกเสกศิลป์ แสงศร หัวหน้ากองบังคับการ กองงานส่วนพระองค์ 904 วังสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาว อำเภอเขาชัยสน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยผู้ประสบอุทกภัย ที่เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ เป็นราษฎร ใน ตำบลจองถนน 7 หมู่บ้าน, ตำบลหานโพธิ์ 3 หมู่บ้าน และ ตำบลเขาชัยสน 1 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 2,000 ชุด ด้านนายอดิศักดิ์ พันธ์คีรี นายอำเภอเขาชัยสน กล่าวว่า พื้นที่ อำเภอเขาชัยสน ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 16,120 ครอบครัว 42,100 คน โดยได้อพยพราษฎรไปอยู่ในที่ปลอดภัย จำนวน 44 ครอบครัว 127 คน

ในขณะนี้ ยังมีพื้นที่ประสบภัย 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน คือ ตำบลจองถนน 7 หมู่บ้าน และ ตำบลหานโพธิ์ จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงกว่า 1 เมตร เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนด้วย ซึ่งทางอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง คาดว่า พื้นที่ดังกล่าว สถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

   


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง