การประกวด มิสพัทลุงบิวตี้ควีน Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2

0
31

ขอเชิญสาวประเภทสองสมัครเข้าร่วมประกวด มิสพัทลุงบิวตี้ควีน Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองพัทลุง จัดให้มีการประกวด มิสพัทลุงบิวตี้ควีน Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่2 ชิงเงินรางวัลเงินสดกว่า 43,000 บาท ในงานงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 12-28 ธันวาคม 2560

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงเปิดเผยว่า เทศบาลเมืองพัทลุงจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดสาวประเภทสอง มิสพัทลุงบิวตี้ควีน Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่2 ชิงเงินรางวัลเงินสดกว่า 43,000 บาท ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ เวทีส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2561 เทศบาลเมืองพัทลุง (บริเวณสี่แยกโคลิเซี่ยมพัทลุง) โดยเทศบาลเมืองพัทลุงกำหนดรับสมัครสาวประเภทสอง ในระหว่างวันที่ 12-28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ถนนราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. 074-611585 / 088-5871415 / 081-6782434 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ส่วนคุณสมบัติ เป็นเพศชายตามบัตรประชาชน สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า18 ปี(เกิดก่อน พ.ศ.2543) สัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่ประกอบอาชีพหรือประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม และไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเวทีสาวประเภทสองในระดับประเทศ ส่วนหลักฐานประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายโปสการ์ด (5*7″ จำนวน2รูป) และส่งเข้าประกวดในนามบุคคล หรือบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ

สำหรับเงินรางวัลการประกวด
ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 12,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ3 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ4 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสพัทลุงบิวตี้ควีน Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2 ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 074-611585 / 088-5871415 / 081-6782434