ถนนคนเดิน เที่ยวเพลินแม่ขรี

0
30

ตลาดประชารัฐ “ถนนคนเดิน เที่ยวเพลินแม่ขรี” เริ่มเปิดแล้วในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00-21.00 น.

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ของดีอำเภอตะโหมด “ถนนคนเดิน เที่ยวเพลินแม่ขรี” ซึ่งบูรณาการตลาดท้องถิ่นสุขใจ และ ตลาดคนไทยยิ้มได้ เข้าด้วยกัน โดยมี นายบุญเติมภู รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด กล่าวต้อนรับ ณ ถนนประดิษฐ์อุทิศ สี่แยกสัญญาณไฟ(ป้อมบริการประชาชนของ สภ.ตะโหมด) ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

มีร้านค้าของเกษตรกรในพื้นที่นำส่ิงของมาจำหน่ายจำนวน 127 ราย(ล็อก) จากจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 152 ราย ไม่มาจำนวน 25 ราย ประชาชนให้ความสนใจออกมาซื้อผลิตผลของเกษตรกรจำนวนมาก ทุกรายจำหน่ายของที่เตรียมมาหมดก่อน 21.00 น.


บิ๊ก หลานตานุ้ย