ผู้ประกอบการแจง เก็บเงินค่าจอดรถหน้าสถานีรถไฟ เป็นพื้นที่สัมปทาน

0
45

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายศิวสินธ์ ดวงขวัญ อายุ 54 ปี เข้าชี้แจง กับเมืองลุงโพสต์ที่สำงานข่าว กรณี แฟนเพจข่าว เมืองลุงโพสต์ สอบถาม การเก็บเงินค่าจอดรถบริเวณสถานีรถไฟพัทลุง ร่วมถึงค่าแผงจำหน่ายสินค้า ในตลาดเย็น บริเวณสถานีรถไฟ เป็นการเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ทางครอบครัวของตนได้มีการยื่นประมูลพื้นที่มาจากการรถไฟ อย่างถูกต้อง และได้มีการจัดบริหารโดยแบ่งเป็นพื้นที่บริการจอดรถ เก็บค่าบริการคันละ10 และส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ให้ประชาชนเปิดแผงจำหน่ายสินค้า โดยจัดเก็บแผงละ 20 บาท รายได้จากการประมูล ทางการรถไฟได้จัดสรรให้ทางสถานีรถไฟพัทลุงนำไปปรับปรุงบริเวณรวมทั้งสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถานี ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงต่อเนื่อง

นายศิวสินธ์ ฯ ยังระบุด้วยว่าการเก็บเงินค่าบริการได้มีเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน ในการตระเวนเก็บค่าบริการในแต่ละวัน ซึ่งการเก็บเงินทางตนก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทำหน้าที่อย่างสุภาพ และมีข้อยกเว้นในกรณีที่จอดไม่นาน ร่วมทั้งรถของส่วนราชการ ส่วนใหญ่ประชาชนที่ใช้บริการบ่อยจะเป็นกลุ่มของรถรับจ้าง หรือรถรับส่ง เด็กนักเรียน ที่มาจอดรอเข้าคิว หรือมาจอดเช้า รอรับเด็กนักเรียนตอนเย็น

พร้อมยืนยันทางครอบครัวของตนประกอบธุรกิจ บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ได้กระทำโดยพละการ ในส่วนของข้อติติงข้อเสนอแนะที่มีการโพสต์ผ่านทางหน้าเพจ เมืองลุงโพสต์ ก็ยินดีจะนำไปพิจารณาปรับปรุง และขอความร่วมมือประชาชนที่ไปใช้บริการในการจอดรถ ให้เข้าใจถึงระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการดังกล่าวด้วย


เมืองลุงโพสต์