สำนักงานพัฒนาภาค 4 ป่าบอนเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0
60

สำนักงานพัฒนาภาค 4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมกระโดดร่มให้นักเรียน เยาวชน ได้ชมด้วย

พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เผยว่า สำนักงานพัฒนาภาค 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน และส่วนราชการ อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11มกราคม 2561 ในระหว่างเวลา 07.00 น. – 15.00 น. ณ สนามกองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงกระโดดร่ม นำทีมโดย พันเอกศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ เสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมพวก 15 นาย การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น รถถังขนาดใหญ่ การแต่งกายทหารประกอบปืน วิถีชีวิตของเงาะป่าเผ่าเซมังมานิ การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง