ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ

0
35

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว “ตามรอยพิธีกรรมเขาอ้อ” ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานพิธีกรรมและรำลึกถึงบูรพาจารย์สำนักเขาอ้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ในวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน