พัทลุงเอ็นดูโร่นานาชาติ 2561

0
37

ขอเชิญชมการแข่งขัน “พัทลุงเอ็นดูโร่นานาชาติ 2561” PHATTHALUNG INTERNATIONAL ENDURO 24-25 มีนาคม 2561 เส้นทาง ตำบลลานข่อย อำเถอป่าพะยอม – ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบช่วยเหลือโรงเรียนบ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง