เปิดประตูสู่บ้านทอนตรน

0
62

ด้วย “มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะบ้านทอนตรน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการท่องเที่ยว ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่บ้านทอนตรน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฯลฯ
ในการนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบ้านทอนตรน ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมงาน “เปิดประตูสู่บ้านทอนตรน” ตามวันและเวลาดังกล่าว
………….………………………………………………………………………………………………………………….
#กิจกรรมเด่น
วันที่ 27
-สาธิตอาหารท้องถิ่น
-ขับเสภา “ประวัติบ้านกงหราแต่ก่อน”
-ชมจุดท่องเที่ยวของชุมชน
-ปั่นจักรยานและนั่งสามล้อรอบหมู่บ้าน
-การแสดง “ลิเกฮูลูบ้านทอนตรน”
วันที่ 28
-รับปทระทานอาหารท้องถิ่น
-“เก็บผักกูด ดูดหอยโล้”
-“ล่องห่วงยาง”
-“ตามหามันหมก แอบกกในทุ่งหญ้า”