พัทลุงคว้า 3 ทองให้เขต 9 กีฬานักเรียนขุนด่านเกมส์

0
44

นักเรียนตัวแทนจากพัทลุงร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20-30 มกราคมที่ผ่านมา โดยเข้าแข่งขันในนามเขต 9

ผลงานของน้องนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขต 9 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ณ จังหวัดนครนายก โดยตัวแทนนักเรียนจากพัทลุงสามารถลงแข่งขันและทำเหรียญมาได้แบบน่าชื่นชม ด้วยผลงาน 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 23 เหรียญ รั้งอันดับที่ 22 ของประเทศ อันดับ 6 ของภาคใต้ และอันดับ 3 ของเขต 9

#เหรียญทอง

 1. กิตติกา สุหฤทดำรง จากกรีฑา วิ่ง 3000 เมตร หญิง
 2. ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิชัย จากกรีฑา กระโดดสูง ชาย
 3. ณัฐวิภา อิทรสมบัติ จากเทควันโด มิดเดิ้ลเวท หญิง น้ำหนัก 59 กก. – 63 ก.ก.

#เหรียญเงิน

 1. กิตติกา สุหฤทดำรง จากกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร หญิง
 2. สุภวัทน์ ชูทอง จากกรีฑา กระโดดไกล หญิง
 3. กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง
 4. วู้ดบอล ทีมชาย
 5. เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง
 6. เปตอง คู่ผสม

#เหรียญทองแดง

 1. กิตติกา สุหฤทดำรง จากกรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง
 2. ฟุตซอล ทีมหญิง
 3. อะบาน สะแหละ จากมวยปล้ำ เกรกโก-โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
 4. ธนภัทร ริเหร่า จากมวยปล้ำ เกรกโก-โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม
 5. ธนกฤต ใจสมุทร์ จากมวยปล้ำ เกรกโก-โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
 6. ฟูร์กอน การี จากมวยปล้ำ ฟรีสไตล์ ชาย น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
 7. ยศวัตร กิจจารักษ์ จากมวยปล้ำ ฟรีสไตล์ ชาย น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
 8. กชกร สีสุก จากมวยปล้ำ ฟรีสไตล์ หญิง น้ำหนัก 36-38 กิโลกรัม
 9. หมากล้อม คู่ชาย
 10. อานุภาพ ขุนวิเศษ จากเทควันโด แบนตั้มเวท ชาย น้ำหนัก 48 กก. – 51 ก.ก.
 11. ณฐพล หนูสิงห์ จากเทควันโด เวลเตอร์เวท ชาย น้ำหนัก 59 กก. – 63 ก.ก.
 12. เปตอง คู่ชาย
 13. เปตอง ทีมชาย 3 คน
 14. เปตอง ทีมหญิง 3 คน

#กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ประกอบด้วย สุกานดา เพชรรักษา, ศุภสุตา รัตนวิมล, กนกวรรณ ไชยสุวรรณ,  กัณฐิกา ชูจันทร์

#ฟุตซอล ทีมหญิง ประกอบด้วย  ณัฐชา อสิพงษ์, รัตนากร โปร่งจิต, ศุภาพิชญ์ พุทธรักษา, นางสาวปาริตา คุณารักษ์, พรทิพย์ ผิวนวล, รสิตา เปี๊ยะภิรมย์, หทัยภัทร เพิ่มเติม, หนึ่งฤทัย สรหงษ์, แพรพลอย หัวใจเพ็ชร, นางสาวยศวดี ทองคำ, นิฐิพร แก้วเรือง, ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง, อาทิตย์ธนาธร บัวสองสี, ปวิชญา สาเสียง

#วู้ดบอล ทีมชาย ประกอบด้วย  ณัฐกร หนูแป้นน้อย, กรวิชญ์ ไข่รอด, ณัฐพล เล็กพุ่ม, กิตติศักดิ์ พูนปาน, ธนพล นมรักษ์, จักรินทร์ บุญจาคะ

#หมากล้อม คู่ชาย ประกอบด้วย  จักเรศวร มากสง, ธฤษฎ์ ชนะภัย

#เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง ประกอบด้วย  ศมิมาน ไกรแก้ว, นันทิยา ปิ่นทอง, พิชญากร หนูรักษ์, วิพัชรินทร์ ด้วงดำ,อติกานต์ คงแก้ว

#เปตอง คู่ชาย ประกอบด้วย  เฉลิมศักดิ์ สุดหวาน, พิริยะชัย วงศ์สวัสดิ์, ธนากร ช่อสมบัติ

#เปตอง ทีมชาย 3 คน ประกอบด้วย  พีรณัฐ ไข่แก้ว, นันทวัฒน์ เกลี้ยงจุ้ย, จิรพัฒน์ ส่งแสง, ชายชาญ บัวงาม

#เปตอง ทีมหญิง 3 คน ประกอบด้วย  พรสวรรค์ หน่วยแก้ว, กมลทิพย์ ทองอนันต์, พัชรพร นุ่นปาน, ธิติยา คงเกื้อ

#เปตอง คู่ผสม ประกอบด้วย  กฤษกร นวลศรี, ขวัญฤดี ปานอินทร์

 1. ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิชัย จากกรีฑา กระโดดสูง ชาย