ครู-นักเรียนวัดนาโอเรียนรู้การเก็บเกี่ยวข้าวด้วย “แกระ” เครื่องมือชาวเมืองลุงเมื่อครั้งอดีต

0
47

ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนาโอ อ.เมืองพัทลุง ร่วมเรียนรู้การเก็บข้าวด้วย “แกระ” เครื่องมือเกี่ยวข้าวของชาวเมืองลุงเมื่อครั้งอดีต

วันนี้ (7 ก.พ.) ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาโอ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง นำกระแสพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เปิดสอนการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูกข้าวไร่ ข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ซึ่งข้าวดอกพะยอม เป็นข้าวไร่ ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปลูกแซมในสวนต้นยางพาราได้ และเจริญงอกงาม แถมยังต้องการน้ำน้อย

โดยกระแสพระราชดำรัสมีอยู่ว่า “ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จ.นราธิวาส พ.ศ.2536
 

ซึ่งครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโอ ได้ร่วมกันปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา โดยการหยอดหลุม หรือเรียกว่าการน่ำข้าว และเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวในวันนี้ จึงได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว และการเก็บข้าวไร่ ป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดที่มีการเก็บกันมาอย่างช้านาน นั่นคือ การเก็บข้าวด้วยแกระ ที่เป็นเครื่องมือเก็บข้าวของ จ.พัทลุง ซึ่งการเก็บข้าวด้วยแกระ คือ การเก็บข้าวทีละรวงก่อนที่จะรวมกันเป็นมัดๆ

และในวันนี้ การเก็บข้าวด้วยแกระ เป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนเพิ่งได้เรียนรู้เป็นครั้งแรก เพราะปัจจุบัน การเก็บข้าวแบบภูมิปัญญาในพื้นที่ จ.พัทลุง นั้นเหลือน้อย ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวข้าว ขณะที่เด็กนักเรียนทุกคนต่างมีความตั้งใจที่จะเก็บข้าว และรู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้วิถีของตนเองนอกห้องเรียน และเป็นวิถีชาวนาของ จ.พัทลุง ในสมัยอดีตที่ผ่านมา


Manager Online