ชาวบ้านทุ่งนารีวอนจังหวัดช่วยสร้างถนนไร้ฝุ่นเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

0
46

ชาวบ้านโหล๊ะหารประชารัฐ ท้องหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง วอนจังหวัดช่วยสร้างถนนป้องกันฝุ่นละออง หลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดฝุ่นคละคลุ้งตลอดเวลา

จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตามน้ำตก และสวนน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผู้ปกครองจึงพาเด็ก และครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่สวนน้ำบ้านโหล๊ะหารประชารัฐ ท้องหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง หลังจากเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านได้ร่วมกันทำสไลเดอร์น้ำเพื่อไว้ให้เด็ก และคนในหมู่บ้านได้ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลาย หลังจากได้งบโครงการประชารัฐหมู่บ้านละ 200,000 บาท จากรัฐบาล ผ่านไป 1 ปี ที่นีคือเหล่งพักผ่อนเหล่งเที่ยวที่หลายครอบครัวชอบพาบุตรหลานมาเล่นน้ำคลายร้อน


นายสมบัติ แก้วพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี กล่าวว่า โครงการสไลเดอร์น้ำของหมู่บ้าน เกิดจากการทำประชาคมของชาวบ้านในหมู่บ้าน หลังจากที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 200,000 บาท โดยชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันทำประชาคมเห็นชอบสร้างสไลเดอร์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งหากไปหมู่บ้านอื่นที่มีการนำงบไปสร้างถนน ขุดบ่อ ซื้อต้นไม้ประดับ สร้างร้านค้าชุมชน แต่ชาวบ้านที่นี่เห็นว่า การสร้างสไลเดอร์น้ำนั้น เด็กในหมู่บ้านจะได้เล่นน้ำกันในหมู่บ้านไม่ห่างไกลจากผู้ปกครอง และสามารถสร้างรายได้เข้าชุมชน ชาวบ้านที่นี่มีรายได้เสริมจากการขายของฝาก นอกจากอาชีพหลักจากการทำการเกษตร

โดยล่าสุด ในช่วงนี้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำ ทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยว 900-1,000 คน ทำให้เส้นทางที่เป็นถนนลูกรังมีฝุ่นคละคลุ้งตลอดเวลา จนทำให้กรรมการหมู่บ้านต้องนำถังบรรจุน้ำช่วยรดผิวทางเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะกระทบต่อนักท่องเที่ยว บนเส้นทางยาว 1,500 เมตร ทำให้มีค่าใช้จ่ายแต่ละวันสูง จึงอยากวอนส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่น และจังหวัด ช่วยเสริม หรือสร้างเส้นทางที่ถาวร ป้องกันฝุ่นละอองให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสุขกับการพักผ่อนเล่นน้ำด้วย